Регистрация

За регистрация е необходимо да попълните регистрационния формуляр и да го изпратите на посочения e-mail адрес.

При въпроси във връзка с попълването или като цяло с конференцията, молим да се обърнете към фирмата организатор на конференцията:

“Про Ивент Тур” ЕООД

Телефон: 02 442 90 50

E-mail: nsc2017@pro-eventsgroup.com

Важни дати

Краен срок за ранна регистрация: 01.08.2017

Краен срок за късна регистрация: 30.09.2017

Краен срок за промени и анулации на хотелска резервация: 31.08.2017

Краен срок за изпращане на резюмета и доклади: 15.09.2017

Официално откриване и коктейл “Добре дошли!”: 19.10.2017

Гала вечеря: 20.10.2017

Отпътуване: 21.10.2017

Плащане и Фактури

Авансово плащане

Авансово плащане на ранна и късна регистрация и депозит първа нощувка могат да бъдат заплатени чрез банков превод при следните реквизити:

Банка: Societe General Експресбанк

Клон и адрес на банката: София

Бенефициент: “Про Ивент Тур” ЕООД

IBAN: BG 47 TTBB 9400 1527 8761 25

BIC: TTBB BG 22

Важно: Като цел на плащането молим да посочите трите си имена. Разходите по банковия трансфер са за сметка на участника.

Плащане на място: Сумата за регистрация и за настаняване бихте могли да заплатите непосредствено след вашата регистрация на бюрото за регистрация на “Про Ивент Тур” ЕООД.

Фактура

При желание за получване на фактура, молим в регистрационната форма да отбележете Вашето желание. Молим, също така, да запишете, ако има специфичен текст, който да бъде вписан като услуга. Данните за фактурата можете да изпратите електронно заедно с попълнената регистрационна форма.

Анулации

Възстановяването на регистрационна такса НЕ е възможно.  Хотелската резервация се отменя писмено до 31 август 2017 г. След получаване на писмен отказ се възстановява депозита по първата нощувка.