Проф. М. Маринов

Проф. М. Маринов

Уважаеми колеги и приятели,

В качеството ми на Председател на Българското дружество по неврохирургия и от името на неговия Управителен Съвет имам приятното задължение да отправя покана към Българската неврохирургична общност за участие в ХХVІ Национална конференция по неврохирургия, която ще се проведе през периода 19-21 октомври 2017 г. Тази година УС възложи организирането на колегите от Неврохирургичната клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, които избраха за място на провеждане на ежегодната проява чудесния природен декор на черноморската ни перла Несебър.

Едната от подбраните теми на тазгодишния конгрес се отнася до съвременното състояние, новостите и проблемите на детската неврохирургия в България – тематика, която досега не е присъствала в дневния ред на нашите конференции. Запълването на тази празнота се надявам да бъде от научен интерес и практическа полза за всички участници в проявата.

При подбора на втората основна тема сме се водили както от експоненциалното нарастване през последните десетилетия на оперативната активност на българските неврохирурзи в областта на спиналната патология, така и от неудържимото навлизане на пазара на плетора от системи и модификации за съвременна спинална инструментация и което е по-важно – увеличаването в родната практика на примери за комерсиално, безкритично и неиндицирано използване на последните. Всичко това прави крайно наложително експертното обсъждане на проблематиката на ниво Национално Дружество по Неврохирургия с амбициоциозното намерение за изработване на постигане на експертни препоръки, насоки и алгоритми на поведение в този важен домейн на съвременната неврохирургия.

Както всеки път в навечерието на ежегодния неврохирургичен форум, използвам възможността да призова участниците и най-вече младите колеги, докторанти и специализанти от името на Редколегията на списание „Българска неврохирургия“ да подготвят докладите си в публикационен формат на страниците на нашето списание.

Желая на всички ползотворно участие и много приятни моменти на общуване и отмора в красивия Несебър!


Проф. д-р М. Маринов, дм, дмн

Председател на Българското Дружество по Неврохирургия