Проф. Б. Китов

Проф. Б. Китов

Уважаеми колеги,

 

За мен е огромна чест и задължение да се обърна към Вас, в качеството си на председател на Организационния комитет и ръководител на катедрата по Неврохирургия при МУ – Пловдив, по повод предстоящото провеждане на XXVI Национална конференция по неврохирургия. Този най-голям научен форум на българската неврохирургична общност ще се състои от 19-21 Октомври 2017 г. в хотел “Сол Несебър Палас” в град Несебър.

Основните теми на конференцията ще бъдат “Неврохирургични заболявания в детска възраст” и “Гръбначномозъчни заболявания”. Искрено се надявам, че по време на XXVI-та национална конференция по неврохирургия ще се проведат ползотворни дискусии и дебати, които ще ни позволят да постигнем консенсус по отношение на необходимите алгоритми на диагностично и терапевтично поведение – индикации за оперативно лечение, оптимални оперативни достъпи, техники и инструментации, тайминг на осъществяване. По този начин бихме могли да уеднаквим неврохирургичното лечение в нашата страна, което ще подобри значително изхода от лечението, удовлетвореността на нашите пациенти и ще намали значително социалните разходи.

Научният комитет запазва правата си да допусне в програмата презентации и доклади, анализиращи резултатите от ретроспективни и проспективни проучвания на отделни неврохирургични клиники и звена.

Всички регистрирани доклади ще бъдат представени на електронна постерна сесия, като шаблонът за изработването на постера ще бъде на разположение на всички участници. Резюметата и пълния текст на докладите, представени в срок, ще бъдат отпечатани в сборник.

Пожелавам успех на участниците в конференцията и нека нашата научна среща да бъде ползотворна!


Проф. д-р Борислав Китов, дм

Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Георги” – Пловдив