Добре дошли

Проф. д-р Марин Маринов, дмн

Уважаеми колеги и приятели,

В качеството ми на Председател на Българското дружество по неврохирургия и от името на неговия Управителен Съвет имам приятното задължение да отправя покана към Българската неврохирургична общност за участие в ХХVІ Национална конференция по неврохирургия, която ще се проведе през периода 19-21 октомври 2017 г. Тази година УС възложи организирането на колегите от Неврохирургичната клиника на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, които избраха за място на провеждане на ежегодната проява чудесния природен декор на черноморската ни перла Несебър.

Виж повече

Проф. д-р Борислав Китов, дм

Уважаеми колеги,

За мен е огромна чест и задължение да се обърна към Вас, в качеството си на председател на Организационния комитет и ръководител на катедрата по Неврохирургия при МУ – Пловдив, по повод предстоящото провеждане на XXVI Национална конференция по неврохирургия. Този най-голям научен форум на българската неврохирургична общност ще се състои от 19-21 Октомври 2017 г. в хотел “Сол Несебър Палас” в град Несебър.

Виж повече

Програма

  • 19 октомври 2017, четвъртък
  • 20 октомври 2017, петък
  • 21 октомври 2017, събота

Място на провеждане

Хотел “Сол Несебър Палас”, Несебър

Книжка „Покана“

Със съдействието на:

Основни теми

  • Неврохирургични заболявания в детска възраст
  • Гръбначномозъчни заболявания

Патронаж

Събитието е под потронажа на Ректорът на Медицински университет,

Пловдив – Чл.- кор. Проф. Д-р Стефан Костянев, дмн

Организационен комитет

Председател

Проф. д-р Борислав Китов, дм

Зам. Председател

Проф. д-р Христо Желязков, дм

Членове

Д-р Анета Петкова
Д-р Борислав Калнев
Д-р Атанас Даварски, дм
Д-р Иво Кехайов, дм

Научен комитет

Доц. д-р Асен Бусарски, дм
Проф. д-р Николай Габровски, дмн
Проф. д-р Стефан Габровски, дмн
Доц. д-р Георги Поптодоров, дм
Доц. д-р Николай Велинов, дм
Проф. д-р Борислав Китов, дм
Проф. д-р Христо Желязков, дм
Проф. д-р Светослав Калевски, дмн
Доц. д-р Георги Кючуков, дм

Проф. д-р Явор Енчев, дмн
Доц. д-р Тони Аврамов, дм
Доц. д-р Румен Попов, дм
Проф. д-р Христо Цеков, дм
Д-р Владимир Наков, дм
Проф. д-р Петър Вълканов, дм
Доц. д-р Стефан Вълканов, дм
Доц. д-р Йордан Панов, дм
Д-р Емил Кръстев, дм

Спонсори

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo